Sprookjestherapie

Sprookjestherapie

Sprookjes behandelen menselijke problemen, ook van volwassenen. Ze leren ons onze problemen kennen. Ze laten ons zien hoe we in beweging  en ontwikkeling kunnen blijven. Ze geven ons hoop.
Door de opbouw en de krachtige beelden van sprookjes en verhalen kunnen we onze actuele problemen in een ontwikkelings- en groeiproces plaatsen, en bieden ze ons een perspectief.
Deze hoop en dit perspectief blijken vaak veel sterker te zijn dan welke, betovering of verleiding dan ook.

Ouders vertellen hun kinderen sprookjes en verhalen. Ze doen dit om hun kinderen een plezier te doen, of om de woordenschat te vergroten of om ze tot rust te brengen.
Heel goede redenen, maar een veel belangrijkere waarde van sprookjes en verhalen wordt gemist.
Juist door het vertellen van sprookjes gaan ouders en kinderen elkaar begrijpen. Niet alleen door wat verteld wordt, maar ook door hoe het verteld wordt. Door de emotionele lading die in het verhaal gelegd wordt, maar ook door de emotionele reactie.

Door bewust sprookjes te vertellen en te beluisteren, of therapeutisch mee te werken, komen we in contact met ons onbewuste weten. Om dit onbewuste weten te kunnen begrijpen, of ons dit bewust te maken, zullen we de symbolische taal hiervan moeten leren begrijpen.
Dit begrip, of deze bewustwording heeft betrekking op je actuele situatie en problemen.
Door de tijd zal je in het symbool, jouw sprookje of verhaal steeds weer nieuwe aspecten van jezelf bewust worden.

Transpersoonlijke Therapie

Een transpersoonlijke therapeut ziet problemen als tot het leven behorend en beschouwt ervaren of doorleven ervan als de sleutel tot ieders hart. Dit in tegenstelling tot vele andere therapeuten die gericht zijn op het oplossen van problemen. Problemen worden in de transpersoonlijke therapie gezien als uitingen die de mogelijkheden tot heelwording in zich dragen en als het ware uitnodigen er een diepere ervaring van te maken. Geen gehoor geven aan wat je problemen je te vertellen hebben, betekent verdoven  of verhevigen of  verleggen ervan. Door de pijn die er aan ten grondslag ligt bewust te ervaren kan een ieder inzicht verwerven in de zin van het leven. Een inzicht dat verder reikt dan het strikt persoonlijke. Problemen komen dan in een heel ander licht te staan. Door te ervaren en aanvaarden vermindert de lading er van en krijgt een mens de ruimte om zich echt te verbinden. Of anders gezegd zijn of haar hart te openen, liefdevol gevend en mededogend te zijn. Hierdoor is het mogelijk om verbinding te maken met de transpersoonlijke laag die in ieder mens aanwezig is. Er is nogal wat moed voor nodig om als mens je pijn onder ogen te zien. In plaats steeds van anderen te willen krijgen, ga je gaandeweg verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Zo kom je vooral in het begin, de persoonlijke problematiek (biografisch materiaal) tegen die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Geen gemakkelijke weg dus. Wel een die veel voldoening schenkt, want je wordt steeds meer wie je eigenlijk bent .